Zoals u waarschijnlijk weet, zal het curriculum voor het derde jaar bachelor notarieel recht en de master fiscaal recht per 1 september 2018 wijzigen.

Middels deze mail willen onze vereniging en de vaksectie u op de hoogte stellen van de wijzigingen in het curriculum en u tevens de mogelijkheid geven om contact op te nemen bij onduidelijkheden hieromtrent.

Voor de wijzigingen dient onderscheid te worden gemaakt in drie groepen studenten.

1. Studenten die vóór 1 februari 2018 aan de Master fiscaal recht zijn begonnen. Zij behouden hun vrijstellingen voor de vakken Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting mits zij vóór 1 september 2019 afstuderen;

2. Studenten die op of na 1 februari 2018 aan de Master fiscaal recht zijn begonnen en de vakken Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting al hebben behaald. Voor hen geldt een specifieke overgangsregeling (zie hieronder);

3. Studenten die met ingang van 1 september 2018 beginnen aan de b-3 notarieel recht. Zij volgen het vak Inleiding Belastingrecht met essayverplichting (6 EC), het vak Inkomsten- en vennootschapsbelasting Notarieel recht (6 EC) en het vak Ethiek voor juristen (2 EC).

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met prof.mr. G.T.K. Meussen (g.meussen@jur.ru.nl) of mr. dr. J.J. van den Broek (h.vandenbroek@jur.ru.nl).

 


Overgangsregeling afschaffing vrijstelling mastervakken Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting master fiscaal recht

Voor studenten die met ingang van of ná 1 februari 2018 zijn begonnen aan de master fiscaal recht, zijn de vrijstellingen voor de vakken Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting uit de bachelor notarieel recht vervallen. Dit is het gevolg van het feit dat er in het vervolg een verschil zal zijn in niveau tussen het belastingonderwijs in bachelor-vakken en de mastervakken. Deze bachelorvakken kunnen dus niet meer met een vrijstelling worden meegenomen in de master fiscaal recht.

Qua overgangsproblematiek zullen deze studenten het betreffende vak dus op masterniveau moeten doen, waarbij voor het behalen van de beide vakken op masterniveau, aan de vakken nieuwe cijfers worden toegekend op basis van nieuw behaalde resultaten.

Studenten zullen daarbij dus een extra inspanning moeten leveren die rechtvaardigt dat zij het betreffende vak op masterniveau hebben gehaald.

Voor een beperkte groep studenten geldt in dit verband overgangsproblematiek. De huidige b-2 studenten notarieel recht die met ingang van 1 september 2018 aan hun b-3 jaar beginnen, zullen het nieuwe notariële curriculum volgen met gewijzigde belastingvakken. Dus voor hen geldt de overgangsregeling niet.

(De overgangsregeling geldt overigens slechts tot 1 september 2019. Dit betekent dat de huidige studenten in de B-3 notarieel recht die per 1 september 2018 instromen in de master fiscaal recht deze master fiscaal recht binnen één jaar moeten halen, namelijk voor 1 september 2019. Nadien vervalt voor hen de overgangsregeling.).

De overgangsregeling luidt als volgt:

Voor het vak Inkomstenbelasting schrijven zij een annotatie bij een door de docent aan te wijzen recent arrest, en voor het vak Vennootschapsbelasting schrijven zij een beschouwing bij het consultatiedocument aangaande de implementatie van de ATAD-1 richtlijn in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

Daarnaast doen zij voor beide vakken mondeling tentamen, waarbij het mondelinge tentamen met name in het teken staat van recente ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie in de beide rechtsgebieden.

Het cijfer voor het vak bestaat dan voor 50% uit de schrijfopdracht en voor 50% uit het mondelinge tentamen.