F.S.V. Infiscalibus

Fiscale studievereniging In Fiscalibus heeft tot doel de belangen van alle studenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen die fiscaalrechtelijk onderwijs genieten, te behartigen in de ruimste zin des woords. Hiertoe wil F.S.V. In Fiscalibus studiegerelateerde, wetenschappelijke en recreatieve activiteiten organiseren. Een van de belangrijkste speerpunten daarbij is de afstand die bestaat tussen de leden van F.S.V. In Fiscalibus en de fiscaalrechtelijke praktijk te verkleinen. F.S.V. In Fiscalibus wil voor alle studenten van de Nijmeegse Faculteit der Rechtsgeleerdheid een middel vormen voor toekomstoriëntatie op de fiscale praktijk. F.S.V. In Fiscalibus beoogt tevens de aandacht voor het fiscale recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen te vergroten. Ook op sociaal punt wil F.S.V. In Fiscalibus een middelpunt vormen. Zij beoogt haar leden, de docenten van het Nijmeegse fiscaalrechtelijke onderwijs en de fiscale praktijk ook op sociaal vlak nader tot elkander te brengen. Hiertoe wil F.S.V. In Fiscalibus in ieder geval een maandelijkse borrel organiseren.

Geschiedenis

Fiscale studievereniging In Fiscalibus (F.S.V. In Fiscalibus) is in aanloop tot de start van de afstudeerrichting fiscaal recht als informele vereniging opgericht op 19 mei 2009 door Willem Biemans en Frank Biemans. Op 23 juli 2009 is F.S.V. In Fiscalibus een formele vereniging met volledige rechtsbevoegdheid geworden. F.S.V. In Fiscalibus vormt daarmee de jongste fiscale studievereniging van Nederland.

Logo

Het logo van F.S.V. In Fiscalibus bestaat uit een combinatie van twee visuele iconen die geassocieerd kunnen worden met fiscaal recht; Vrouwe Justitia en een Euroteken.

Logo F.S.V. In Fiscalibus

Logo bij oprichting

Het logo van F.S.V. In Fiscalibus bestond uit een zwart euroteken waaraan een oranje weegschaal hangt.

F.S.V. Infiscalibus logo