De studievereniging zou niet kunnen bestaan zonder haar commissies. F.S.V. In Fiscalibus telt drie commissies. Elk jaar wisselen deze commissies tijdens de bestuurswissel, maar leden kunnen zich door het jaar heen ook aanmelden.

Activiteitencommissie

Deze commissie organiseert elk jaar het kerstdiner en de eindejaarsactiviteit. Daarnaast wordt ook elke maand een wisselende activiteit georganiseerd, aansluitend met een borrel.

Huidige leden zijn: Nova Luiten, Svetlana Raaijmakers, Tom van Eldonk & Benthe Bloem.

Bestuurscoördinator: Marisa Janssen

Reiscommissie

Elk jaar maken wij een studiereis met een groep van rond de 20 leden en 2 docenten. De commissie kiest zelf de bestemming uit. Dit jaar gaan we naar Bonaire. Eerdere bestemmingen waren New York, Dublin, Jordanië en Bangkok. De commissie regelt de reis, verblijf en de activiteiten gedurende de week.

Huidige leden zijn: Dustin Wong, Hans Baetsen, Sem van Roekel, Isabel Sinac, Jop Sijnen & Sophie Torenbeek.

Bestuurscoördinator: Marisa Janssen

Kascontrolecommissie

Deze commissie heeft een kleine, maar zeer belangrijke taak. Het is namelijk belangrijk dat de financiën van de studievereniging structureel gecontroleerd worden.

Huidige leden zijn: Caspar Bik, Dennis Kuilman, Edessa Inan & Sophie Torenbeek.

Adviescommissie

De adviescommissie is er om het huidige bestuur een helpende hand te bieden bij lastige vraagstukken. Doordat zij zelf ook de nodige bestuurservaringen hebben, kunnen zij gevraagd worden om hun mening of expertise. Daarnaast controleert zij de stukken voor een ALV.

Huidige leden zijn: Jop Sijnen en Sem van Roekel.

Lustrumcommissie

Dit jaar is het lustrumjaar van onze vereniging. Ons 15-jarig bestaan moet gevierd worden en daarom hebben wij de lustrumcommissie in het leven geroepen. Deze commissie heeft de leiding over de organisatie van onze lustrumviering.

Huidige leden zijn: Caspar Bik, Jop Sijnen, Myrthe van Empel, Roosmarijn Jaspers, Nathan Kakisina & Bart van Loon.

Bestuurscoördinator: Jerry Valkenburg

Ook in een commissie?

Zin gekregen om ook actief te worden in een commissie? Stuur een e-mail naar bestuur@fsvinfiscalibus.nl met welke commissie je interesse heeft en waarom. In beginsel wordt er in maart gewisseld, maar er is altijd wel een plekje voor enthousiastelingen!