Laden Evenementen
Dinsdag 28 september  zal de ALV plaatsvinden. De inloop zal vanaf 19:00 zijn en de ALV zal 19:30 van start gaan. De ALV kan weer fysiek doorgang vinden en zal plaatsvinden in restaurant De 4 Heeren aan de Sint Annastraat 259.

De agenda van deze ALV ziet er als volgt uit:

1. Opening door de Praeses
2. Vaststelling agenda
3. Vaststelling notulen ALV 5 maart 2021
4. Ingekomen en uitgegane stukken
5. Mededelingen Praeses
6. Presentatie jaarverslag 2020–2021
7. Bevindingen kascontrolecommissie boekjaar 2020-2021
8. Stemming jaarverslag 2020-2021
9. Presenteren begroting periode 2021-2022
10.Vaststelling contributie 2021-2022
11. Stemming begroting
12. De-installatie activiteitencommisie
13. Installatie activiteitencommisie, reiscommissie en weekendcommissie
14. W.v.t.t.k.
15. Rondvraag
16. Sluiting

U kunt zich voor de ALV aanmelden via de link onderaan deze pagina.

Hoogachtend,

Laura Eijkelkamp | Ab-actis h.t.

RSVP

Ik ben erbij!

Vul alstublieft alle verplichte velden in

Verzend bevestiging aanmelding naar:
Je moet inloggen om je deelname door te geven