Laden Evenementen
Dit event is voorbij.

Waarde leden,

Donderdag 17 september aanstaande houdt FSV In Fiscalibus de begrotingsalv. De alv wordt gehouden bij in Nijmegen vanaf 19:00 uur. De agenda zal er als volgt uitzien:

 1. Opening door de Praeses
 2. Vaststelling agenda
 3. Vaststelling notulen Algemene ledenvergadering 7 februari 2020
 4. Ingekomen en uitgegane stukken
 5. Mededelingen Praeses
 6. Presentatie halfjaarverslag periode februari 2020 t/m augustus 2020
 7. Stemming halfjaarverslag
 8. Bevindingen kascontrolecommissie boekjaar 2019-2020
 9. Presenteren begroting 2020-2021
 10. Vaststelling contributie 2020-2021
 11. Stemming begroting 2020-2021
 12. W.v.t.t.k.
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

 

Hoogachtend.

Rafaël van Zwam | Ab-actis h.t.

Disclaimer: Dit evenement vindt plaats onder voorbehoud. Het kan dus mogelijk zijn dat het vanwege omstandigheden niet door zal gaan, hier zult u tijdig van op de hoogte worden gesteld.

RSVP

Er zijn geen tickets meer beschikbaar omdat dit event reeds is begonnen/voorbij is.